Bijna-Slashdot

Nou, mijn log is ontdekt hoor! Het was nog net geen Slashdot-effect, maar mijn post van een paar dagen geleden werd wel opgepikt in dit verhaal op CubeZone, veroorzaakte een petitie om n3 in leven te houden, blies mijn pageviews (hartstikke tijdelijk, zoals dat hoort) de lucht in en werd daarnaast wat onhandig geïnterpreteerd.

Allereerst wil ik de situatie van n3 verhelderen. De officiële situatie is als volgt: n3 nummer 8 is afgemaakt maar niet gedrukt door de uitgever. De redactie schort de werkzaamheden aan n3 nummer 9 op tot de eerste acht nummers volgens afspraak betaald zijn door de uitgever, W&PP, en tot nummer 8 gedrukt is natuurlijk. Alle redactieleden, waaronder ikzelf, willen hartstikke graag verder met het blad en we zijn hier nog niet over uitgepraat. n3 is dus nog niet definitief van de kaart.

Ten tweede wil ik mijn positie ten opzichte van Nintendo toelichten. Ik heb begrepen dat mijn ongeschuldige logverhaaltje tot in de hoogste regionen van Nintendo Benelux is doorgefilterd en dat men daar vindt dat ik hen de schuld geef. Maar zo voel ik het niet en ik heb het naar mijn idee ook nooit letterlijk gezegd.

Misschien leek het alsof ik een directe link legde tussen n3 en Nintendo, maar dat was niet het idee. Het waren feitelijk twee verschillende gedachten die ik samen in één verhaaltje heb gekwakt. Dat is nu eenmaal iets dat ik doe in mijn log, anekdotes aan elkaar koppelen.

Wat ik wel heb gezegd, is dat ik het treurig vind dat Nintendo het momenteel moet afleggen tegen zijn twee concurrenten, zeker omdat dit een direct gevolg lijkt van Nintendo’s twijfelachtige beleid. Een van de gevolgen daarvan is dat er weinig tot geen draagvlak meer is voor een Nintendo-tijdschrift. Dat is niet de mening van n3, dat is niet de mening van Team N, dat is de mening van ondergetekende, gebaseerd op eigen observaties en de meningen van allerlei mensen die het kunnen weten.

Ik vind Nintendo’s spellen de beste in deze industrie. Als het aan mij ligt, speelt iedereen Nintendo. Daarom doet het me van binnen pijn wanneer Nintendo in mijn ogen niet alles doet dat het bedrijf kan om dit ideaalbeeld werkelijkheid te maken.

Dit alles staat nog los van het hele n3-verhaal, wat het allemaal natuurlijk nog vervelender maakt. Maar als we het hebben over mijn prachtige blaadje, dan geef ik toch echt mijn uitgever de schuld, die verkeerde inschattingen heeft gemaakt en zich daarna onredelijk en zeer onprofessioneel opstelde. En zeer zeker niet mijn vriendjes bij Nintendo.