Two More Shredder Links

Two more *shredder links*, both in Dutch: “_Adformatie_”:http://www.adformatie.nl/nieuws/nieuws2006-03-31.html#Item43865 and “_Communicatielog_”:http://communicatie.blogspot.com/2006/03/boeken-versnipperen_31.html.