Walter goes West

De boekpresentatie van “Walter van den Berg”:http://vandenb.com viel me zwaar. Het was druk en warm in café de Schreierstoren in Amsterdam–vooraan-bij-een-popconcert-druk en diep-in-de-jungle-warm–en toen zette ik mijn tas ook nog in de zure biersmurrie, type we-maken-hier-wel-eens-schoon-maar-meer-van-een-emmer-sop-en-dan-bezemen. Hij stinkt nog altijd een uur in de wind.

Notities voor mijn eigen presentatie te zijner tijd: minder mensen, lagere temperatuur, desnoods zelf even dweilen.

Gelukkig dat Walters nieuwe boek ‘West’ me zonder meer bevalt – een boek van de straat, waarin een mooi beeld wordt neergezet van een buurt en een, hoe zeg je dat aardig, bevolkingsgroep. Die man is een natuurtalent; ik hoop dat hij nog een dikke stapel gaat schrijven.