Murakami en games

Voetnoten bij mijn lezing ‘Murakami en games’ tijdens het Murakami-weekend in Rotterdam, begin 2018.

Links

Meer over het dwarsverband Murakami/Itoi

Genoemde games